Uzun zamandır geliştirme ve test çalışmaları devam eden, banka ve değerleme şirketi INVEX uygulamalarının entegrasyonu pilot kullanıma geçmiştir. Entegrasyon çalışmasının tamamlanan bu ilk fazında değerleme sürecinin iki aşamasında uygulamalar arası bilgi akışının sağlanması hedeflenmiştir.

Bilgi akışının gerçekleştiği ilk nokta, banka uygulamasında şirket görevlendirmesi yapılan 4. aşamaya geçiş noktasıdır. Banka uygulamasında yapılan görevlendirme işlemi sonrasında bu görevlendirmeye ilişkin tüm bilgilerin şirket INVEX uygulamasına aktarımı gerçekleşmektedir. Bu entegrasyonda özellikle görevlendirmeye ilişkin belgelerin de aktarımı sağlanmaktadır. Değerleme raporunun sonuçlanması sonrasını kapsayan ikinci entegrasyon noktasında ise ilgili değerleme çalışmasına ait tüm bilgiler ve dosyaların aktarımı yapılmaktadır.

Görevlendirme işlemi sonrasında gerçekleşen entegrasyon sayesinde, en fazla 5 dk gibi kısa bir süre içinde tüm bilgiler şirket INVEX uygulamasına aktarılmaktadır. Önemli bir zaman kaybına neden olan ve manuel takip gerektiren işlemlerin, entegasyon ile gerçekleşmesi sayesinde sekreterya kullanıcısı üzerinden ciddi bir operasyon sorumluluğu ve iş yükü kalkmaktadır.

Tamamlanan değerleme raporuna ait tüm belge ve fotoğraf dosyaları ile diğer bilgilerin aktarımı sonucunda aynı bilgilerin mükerrer veya eksik şekilde şirket INVEX uygulamasına girişi önlenmektedir. Önemli bir zaman alması nedeniyle çoğu durumda yapılamayan ve sadece değerleme raporuna ait pdf dosya ile yetinilen dosya ve veri girişi artık otomatik olarak sağlanmaktadır.

Entegrasyonun önemli bir avantaj sağlayacağı konulardan biri de iştakip notlarının şirket INVEX uygulamasına aktarımıdır. Entegrasyon sayesinde, değerleme süreci devam ederken, banka INVEX uygulamasında girilen bir not neredeyse eşzamanlı şekilde şirket INVEX uygulamasında görüntülenebilmektedir. Böylelikle tüm süreç her iki uygulama üzerinden de daha ayrıntılı izlenebilir olduğu gibi INVEX Mobil uygulaması kullanan sahadaki bir değerleme uzmanı ilgili nottan anında haberdar da olmaktadır.

INVEX Mobil Uygulaması Güncellendi

İlk olarak Android cihazlar için yayınlanan güncelleme ile pek çok yeni özellikle eklenirken mevcut özelliklerde çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır. Yeni eklene özellikler içinde artırılmış gerçeklik ve parsel sorgulama gibi konum bazlı özellikler öne çıkmaktadır.

INVEX