Genel Bilgiler

INFOREX; Başta Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları olmak üzere aralarında kamu kurumu, sendika ve dernekler olam üzere çeşitli gruplardaki müşterilerin CMS başta olmak üzere zaman zaman CRM ve ERP çözümlerini de içeren tamamız özel olarak müşteri ihtiyacına göre geliştirilmiş uygulamalar topluluğudur. INFOREX özellikleri ana hatları sınıflandırıldığında aşağıdaki uygulamaları kapsamaktadır.

Uygulamalar

KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ
- Yönetici ve çalışanları için İş takibi ve yönetimi
- Çözüm kullanıcıları için sistem içi ileti ve e-Posta ve SMS gönderimi
- İş ve etkinlikler için ajanda uygulaması ve iş hatırlatmaları
- Kurumsal adres bilgi bankası ve etiket ve mektup üretimi
- Toplu SMS ve eposta gönderimi
- Dosya arşivi ve paylaşım yönetimi

ÜYE İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
- Aday Üye, Öğrenci Üye ve Üye Yöentimi
- Üye SMM ve Belge Yönetimi
- Üye Ödenti Yönetimi
- Üye Nüfus Olay Bilgileri Yönetimi
- Üye Eğitim Bilgileri yönetimi
- Üye Etkinlik-Seminer Katılım Yönetimi
- Üye Çalışma Alanı ve Uzmanlık Bilgileri Yönetimi
- Üye İş Yeri Bilgileri Yönetimi - Mesleki sorumluluk sigorta Hizmetleri Yönetimi
- Proje Yönetimi
- Üye Evrak Yönetimi
- Üye Erişim Bilgileri Yönetimi
- e-Posta-ftp ve elektronik Hizmetler Yönetimi
- Toplu e-Posta ve SMS Gönderimi
- Kimlik Basımı
- Üye Özlük Duyuru-Haberleri Yönetimi
- NVİ, SGK ve İlgili Bakanlıklarla Entegrasyon
- İlgili TMMOB Odaları ile Entegrayon

TESCİLLİ ŞİRKET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
- Tescilli Şirket Bilgileri Yönetimi
- Tescil Durumları Yönetimi
- Tescil Ödenti Bilgileri Yönetimi
- Tescil ve Faaliyet Durumu Belge Yönetimi
- Şirket ile ilgili Evrak Yönetimi
- Toplu e-Posta ve SMS Gönderimi

SORGULAMA / RAPORLAMA
- Uyarı ve İzleme Listeleri
- Dinamik Sorgulama ve Rapor Hazırlama Sihirbazı
- Rapor Paylaşma Servisi
- Rapor Sonuçlarından Mektup, Etiket, e-Posta ve sms Gönderimi

EĞİTİM MERKEZİ İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
- Eğitim ön kayıt ve katılımcı yönetimi
- Sertifika ve Belgelendirme Yönetimi
- Eğitim Programı Yönetimi
- Eğitim Değerlendirme Yönetimi

EVRAK YÖNETİMİ
- Gelen ve Giden Evrak Defterleri Yönetimi
- İlgili Evrakların Cevap ve İlgi Takibi ve Uyarılar
- Üye ve Kişi, Şirket ve Kurumlar Evrak Arşivleri
- Evrak ve Eklerinine ait Arşiv Yönetimi
- Evrak Araştırma ve Evrak Hareketleri e-Posta Bildirmleri

ETKİLEŞİM HİZMETLERİ YÖNETİMİ
- Bilgi Edinme Başvuruları Yönetimi
- Toplu e-Posta Gönderimi, e-liste ve e-bülten Yönetimi
- Toplu SMS Gönderimi
- Anket ve Gelişmiş Anket (Web Form) Yönetimi
- Forum ve Haber Yorum Yönetimi

FİNANS YÖNETİMİ
- Ödenti, Belge Ücretleri Yönetimi
- Makbuz Düzenleme
- Makbuz ve Kiymetli Evrak Yönetimi
- Kasa Yönetimi ve Raporlama
- Gider ve Gelir izleme ve Muhasebeleştirme
- Avans Yönetimi
- Mesleki Denetim Görevlileri ve Şube, Temsilci Payları Takip ve Yönetimi
- Banka Hesapları izleme ve Bankalar ile Entegrasyon
- e-Ticaret İşlemleri Yönetimi ve Raporlama
- Etkinlik Maliyet Analizi

ODA İDARİ İŞLER YÖNETİMİ
- Personel Bilgileri ve İzin Yönetimi
- Demirbaş Yönetimi ve Zimmet Takibi
- Yargı Süreçleri Takibi ve Yönetimi
- İş ve Görev Takibi ve Yönetimi - Kurum Mevzuatı ve Asgari Ücret Yayını

KURUL/KOMİSYON YÖNETİMİ
- Kurul Üyeleri, Toplantıları ve Kurul Kararları Yönetimi
- Genel Kurul Hazırlık, Delege ve Düzenleme Yönetimi
- Denetleme Kurulu Raporları Yönetimi
- Komisyon ve Çalışma Grubu Üye, Toplantı Yönetimi
- Dış Komisyon Katılım ve Karar Takibi

BASIM-YAYIN YÖNETİMİ
- Kitap Arşiv ve İçerik Yayını
- Periyodik Yayın Arşiv ve İçerik Yayını
- Bilimsel Dergi Makale Yayını
- Abonelik Takibi ve Yönetimi
- Stok Takip ve Yönetimi

KONGRE-SEMPOZYUM YÖNETİMİ
- Etinlik Kurulları Üye ve Toplantı Yönetimi
- Bildiri Yayını
- Düzenleyen ve Destekleyen Kurum ve Katılımcı Yönetimi ve Yayını
- Etkinlik Programı Yönetimi ve Yayını
- Oturum Katılımcıları Yönetimi
- Katılımcı Kartları Basımı
- Sergi alanaları Yönetimi
- Etkinlik İçerik ve Haber Yayıncılığı

PORTAL YÖNETİMİ
- Haber Yayıncılığı ve Yönetimi
- Site Servisleri Yönetimi
- Birimlere Özgü Kök Sayfa Yönetimi
- İçeriğe Özgü Web Form Yönetimi
- Etkinlik Takvimi Yayını ve Katılımcı Yönetimi
- Terim Sözlüğü Yayını

KÜTÜPHANE VE ELEKTRONİK ARŞİV YÖNETİMİ
- Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Yayın Tarama
- Kişilerle İlişkisel Ödünç Yönetimi
- Elektronik Bilgi-Belge Arşivi Yayını

İŞ VE MÜHENDİS - KARİYER YÖNETİMİ
- İş İlanları Yayını ve Yönetimi
- İşverenler için Firma ve İlan Yönetimi
- İş Arayanlar için Özgeçmiş Yönetimi
- Staj Yeri ve Stajyer Yönetimi

BİRİM FİYAT, ASGARİ ÜCRETİ VE HESAPLAMA ARAÇLARI
- Birim Fiyat, Asgari Ücret ve Yöressel Katsayı Yayını
- Hesaplama Sihirbazları

BİLDİRİ-MAKALE YÖNETİMİ
- Yazar ve Hakem Kullanıcıları Yönetimi
- Özet, Bildiri-Makale Arşivi ve Revizyon Yönetimi
- Sistem İçi İleti ve e-Posta Yönetimi

SERVİS HİZMETLERİ YÖNETİMİ - Servis İş Süreci Yönetimi
- Sorumlu Mühendis Görevlendirme
- Servis Cihaz-Makina Bilgileri Arşivi
- Periyodik Kontrol Hizmetleri Yönetimi
- Montaj ve Kullanım Testleri Yönetimi

BİLGİ İSTEĞİ

Şirketimiz çözümleri ve hizmetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi istemek için "İletişim Formu"nu kullanabilirsiniz.

İletişim Formu